NettoPäivät – Maailman korkein ämpäripino -kampanjan säännöt

1. Järjestäjä

Kampanjan järjestää Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä (myöhemmin "Järjestäjä").

2. Osallistumisoikeus

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Kampanjaan eivät voi osallistua Tokmanni Oy:n työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, eivätkä tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista tai suoramarkkinointiluvan antamista.

3. Kampanja-aika ja osallistuminen arvontaan

Kampanja-aika on ma–su 18.–24.3.2019 (viikko 12). Arvontaan voi osallistua lisäämällä ämpärin ämpäripinoon kampanjan aikana osoitteessa https://pino.tokmanni.fi/. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymisen jälkeen. Sama henkilö voi osallistua arvontaan yhdellä sähköpostiosoitteella enintään viisi kertaa vuorokaudessa. Useammin kuin viisi kertaa vuorokaudessa arvontaan osallistuneen osallistumisoikeus evätään kokonaisuudessaan.

4. Palkinnot, palkintojen arvonta ja toimittaminen sekä voittajien julkistus

Ämpäripinon pääpalkinnon arvo määräytyy osallistujien mukaan siten, että jokainen kampanjan aikana ämpäripinoon lisätty ämpäri nostaa pääpalkinnon arvoa yhdellä (1) eurosentillä aina enintään 1 000 euroon asti. Pääpalkinto on yksi enintään 1 000 euron arvoinen lahjakortti Tokmannille. Lahjakortti on voimassa vuoden lahjakortin yhteyteen merkitystä päivämäärästä. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Pääpalkinto arvotaan kaikkien kampanja-aikana arvontaan sääntöjen mukaisesti osallistuneiden kesken.

Päiväpalkinnot:

Pääpalkinnon lisäksi arvotaan kuusi (6) päiväpalkintoa seuraavasti:

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja valokuva sekä mahdolliset kommentit arvonnan voittoa koskien missä tahansa mediassa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Lisäksi palkinnon voittajan nimeä ja valokuvaa sekä mahdollista kommenttia arvonnan voittoa koskien voidaan käyttää Tokmanni-konsernin markkinoinnissa ilman erillistä suostumusta ja korvausta.

Palkinnot toimitetaan NettoPäivien jälkeen kohtuullisen ajan kuluessa.

5. Rekisteritiedot

Arvontaan rekisteröitymisen yhteydessä kerätään osallistujien etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollinen lupa sähköiseen mainontaan (sähköiseen markkinointiin).

Ainoastaan arvontaan rekisteröityneen Tokmannille antamia nimi- ja yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin, vaan ainoastaan osallistujan mahdolliseen tavoittamiseen voiton yhteydessä. Voittajan tavoittamisen yhteydessä häneltä kysytään lisäksi postiosoite palkinnon toimittamista varten. Arvontaan osallistumista varten annettuja henkilötietoja käsitellään Nettopäivät – Maailman pisin ämpäripino -kampanjaa koskevassa rekisteriselosteessa esitetyllä tavalla. Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen kampanjarekisteriseloste on luettavissa jäljempänä.

Osallistujat voivat arvontaan rekisteröityessään antaa Tokmannille suostumuksen lähettää osallistujalle sähköisesti (sähköpostilla ja tekstiviestillä) tietoa Tokmannin tuotteista ja tarjouksista. Sähköistä markkinointia varten annettuja henkilötietoja käsitellään Tokmannin rekisteriselosteessa esitetyllä tavalla. Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste on luettavissa täällä.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjällä ei ole vastuuta haitasta, joka johtuu kampanjaan osallistumisesta, joka ei ole onnistunut teknisistä syistä johtuen tai kampanjaan rekisteröitymisestä, joissa on ilmoitettu puutteelliset yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. Järjestäjällä on oikeus korvata osallistujan valitsema palkintotuote vastaavalla tuotteella.

7. Facebookin, Instagramin ja Twitterin vastuuvapaus

Kampanja ei ole millään tavoin Facebookin, Instagramin ja Twitterin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin, Instagramin ja Twitterin kaikista kampanjaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, kampanjan Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

9. Sääntöjen vastainen osallistuminen

Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, järjestäjä voi poistaa osallistujan aineiston ja tiedot kampanjasivuilta.

10. Yhteydenotot

Tokmannin asiakaspalvelu palvelee asiakkaita puhelimitse 020 33 1415 ja sähköpostitse asiakaspalvelu@tokmanni.fi. Voit lähettää Tokmannin asiakaspalveluun viestiä myös verkkosivuilta www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu löytyvän lomakkeen kautta. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9–18.

Puheluhinnat kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta soitettaessa 8,8 snt/min (sis. alv 24 %). Ulkomailta soitettaessa veloitetaan ulkomaanpuhelumaksu.